Opracowanie urządzeń i automatyzowanych systemów

Wykonujemy opracowanie urządzeń, projektowanie maszyn i mechanizmów, zautomatyzowanych systemów itp. na etapie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pomysłu i szkiców do gotowego do produkcji towaru wraz z pakietem dokumentacji technicznej:

  • rysunki (szczegółowe, montażowe, rysunki do cięcia);
  • specyfikacje i listy materiałów;
  • sprawozdania z zakupionych części i elementów z danymi o dostawcach;
  • techniczne warunki oraz instrukcje z eksploatacji

Niektóre z wykonanych projektów:

Zwałowarka dla przedsiębiorstwa obróbki metali. Według 3D projektu Zamawiającego zostały rozpracowane wszystkie węzły oraz powstała kompletna dokumentacja projektowa do dalszej produkcji.

Przenośniki taśmowe do usuwania złomu metali dla fabryki samochodów w Rosji. Składa się z trzech taśmociągów (jeden ruchomy) i urządzenia do recyklingu odpadów. Dokumentacja projektowa części mechanicznej, ponad 600 rysunków technicznych różnych wymiarów.

Wsparcie produkcji nowych traktorów na bazie Т150 oraz K700. Opracowanie dokumentacji projektowej, optymizacja produkcji, opracowanie nowego wzoru i konstrukcji traktorów.Przeróbka zewnętrzna traktora Massey Ferguson.

Mikser dla firmy z branży chemicznej, USA. Według opracowanych przez klienta szkiców wykonano 3D model oraz dokumentacja projektowa wg normy ANSI dla produkcji.

Przemysłowa myjka. Opracowanie według SIWZ zamawiającego nowej konstrukcji. Poprawa designu i konstrukcji obecnego prototypu.

Węzeł nanoszenia kitu dla fabryki samochodów w Rosji. Według SIWZ Zamawiającego opracowanie części mechanicznej projektu.

    Inżynieria wsteczna. Odtworzenie modelu 3D i dokumentacji projektowej oraz technologii produkcji na podstawie gotowego prototypu.


    Seria opracowanych handlowych/vendingowych automatów oraz koncepcji “od zera” według SIWZ zamawiających szczegóły…
    …i wiele innych projektów …